Calendar evenimente

free counters vizite

Redescoperă Flacăra Petrolului - Primăria Municipiului Moreni şi-a propus promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zonă, cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.

Prin intermediul proiectului „Redescoperă flacăra petrolului", co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul Major de Intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Primăria Municipiului Moreni şi-a propus promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zonă, cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.
Prin acest proiect urmărim dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic şi creşterea gradului de vizibilitate a atracţiilor pentru turişti, prin acţiuni de marketing specifice.

 

Sonde de petrol

 

Municipiul Moreni, aflat în teritoriul administrativ al judeţului Dâmboviţa, datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi este cel mai vechi centru petrolier al ţării. In această zonă a fost construită în anul 1691 a treia platformă petrolieră din lume şi prima din România, de unde s-a extras petrol. Localitatea a fost numită în sens simbolic "Aurul negru" al României şi a fost una dintre cele mai exploatate zone petroliere din ţară. În decursul anilor, zăcămintele de petrol s-au micşorat, însă şi în acest moment mai există zăcăminte care sunt exploatate.
Moreni-ul este situat la limita central estică a judeţului, are o suprafaţă de 3.514 ha, din care 610 ha intravilan şi este limitrof judeţului Prahova. Constituie nodul rutier al drumurilor DJ720 şi DJ 710A, care fac legătura între doi curenţi principali de trafic, respectiv DN72A, Ploieşti-Târgovişte şi DN1 Bucureşti-Braşov, fiind scurtătura în tranzit pentru zona subcarpatică, în lungul paralelei 45.

 

În zona Municipiului Moreni oferta turistică generată de obiectivele naturale şi antropice existente, pune la dispoziţia turiştilor mai multe forme de turism ce pot fi practicate:

 • Turism în natură - plimbări prin pădurile de foioase și în zona amanejată a râului Cricovul Dulce;
 • Turism cultural și istoric - vizitarea ruinelor istorice de la Cazemata Nemților, Crucea Legionarilor și ruinele unor tuneluri de legatură cu orașul Ploiești, sondele de petrol și siturile cu zăcăminte de petrol;
 • Turism balneo-climateric - turiști care vin în scop curativ și de tratament la Secţia de Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Municipal;
 • Turismul de tranzit - tranzitarea localitățtii de turiști pentru a ajunge la alte obiective turistice din Subcarpați și Carpați, precum și de oamenii de afaceri care desfășoară activități în zona.

 

Principalele obiective turistice care cu siguranţă vă vor atrage şi vă vor determina să reveniţi cu drag în zona renumitei "flăcări a petrolului" sunt:

 • Sondele de foraj şi extracţie petrol și siturile petrolifere;
 • Frumoasele păduri de foioase;
 • Monumentele cultural- istorice de mare importanță: Biserica având hramul „Schimbarea la Față" din anul 1868, Biserica cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie" (1891-1895) din cartierul Stavropoleos;
 • Muzeul de artă şi tradiţii al Şcolii nr.1 Moreni;
 • Monumentul Eroilor din Războiul 1916-1918;
 • Stadionul Municipal cu 10.000 de locuri;
 • Dealul Sângeriş din Moreni, traseu natural pentru motocross, inedit prin lungime şi grad de dificultate;
 • Ruinele istorice de la Cazemata Nemților și ruinele unor tuneluri de legătură cu Orașul Ploiești.

 

Vă aşteptăm să împărtăşiţi cu noi bucuria şi tradiţiile trecutului încărcat de istorie, dar şi ale prezentului plin de dorinţe şi iniţiative, în cadrul celor doua festivaluri pe care le vom organiza pe durata de implementare a proiectului, primul în toamna acestui an şi ce de-al doilea în toamna anului viitor.

Pentru mai multe detalii si informatii vizitati site-ul proiectului www.redescopera-moreni.ro

 

Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm tradițiile și resursele existente!

 

Foto © UAT Municipiul Moreni


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Inapoi