Calendar evenimente

free counters vizite

Biserici

Biserici

Astăzi în Moreni există 5 clădiri ce pot adăposti adunarea credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe, atunci când, se mântuiesc de adevărurile şi darurile mântuirii . În general construcţia bisericilor cu hramul "Schimbarea la faţă" , "Sfantul Mare Mucenic Pantelimon" si "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Moreni, "Sfântul Dumitru" din Stavropoleos şi "Izvorul Tămăduirii" din Schela Mare s-a realizat pe baza planului în cruce, altarul fiind întotdeauna spre răsărit.

 

Biserica „Schimbarea la faţă" - datata din anul 1868.

Biserica existentă astăzi a fost construită prin contribuţia locuitorilor clăcaşi, săraci pe atunci, proprietari după reforma lui Cuza. Lucrarea, începută către sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost terminată în 1868. Au contribuit la ridicarea noului lăcaş toţi locuitorii, dar cele mai mari cheltuieli au fost făcute de către fruntaşii pomeniţi în pisania bisericii. A pictat Mihalache Dragomirescu din Bucuresti.

 

În anul 1928 s-a renovat pictura de pictorul N.T.Vintilescu din Ploiesti, ultima activitate asupra picturii fiind făcută de Victor Corlăţean.

 

În aceeaşi curte, se aminteşte şi de monumentul istoric „Clopotniţa bisericii", dărâmată şi înlocuită de o clădire ce încearcă să păstreze forma originală.

 

În curtea bisericii, o altă troiţă, construită în anul 2004, ne aminteşte de credinţa creştină a marii majorităţi a morenarilor.

 

Troiţa este alcătuită din părţi simetrice sculptate, unindu-se pentru a lăsa un spaţiu liber sub formă de cruce.

 

• Asupra existenţei unei biserici în zona Tisa - Stavropoleos înainte de a doua jumătate a sec al XX lea datele sunt neconcludente. Existenţa cifrei pentru anul 1714 pe clopotul actual al bisericii oferă două alternative : ori existenţa unei biserici în sat din acea perioadă, ori aducerea clopotului de la biserica din Piscuri (varianta agreată de autor).

La biserica din Tisa, după clădirea bisericii din Moreni, curtea a fost transformată în cimitir şi în 1893 s-a reconstituit vechea clădire, spre a servi la slujbele religioase ocazionale : înmormântări, parastase.


• În timpul războiului, in 1945, în Schela Mare începe construcţia unui nou lăcaş de cult, sfinţit după ultima mare confruntare mondială.
Biserica aşezată într-un cadru natural adecvat, impresionează prin arhitectura sa, fiind cea mai atrăgătoare pentru un ochi de specialist.

Imediat după primul război mondial bisericile erau puţin frecventate de locuitori. Numai ardelenii mai păstrau cucernicia şi mai simţeau nevoia de a asculta duminicile serviciul divin. Sărbătorile mari de peste an adunau mulţi credincioşi, chiar şi în perioada comunismului, când bisericile deveneau neîncăpătoare.


• In anul 2008 s-a finalizat Biserica, ,,Sfantul Mare Mucenic Pantelimon" construita in apropierea Spitalului Municipal Moreni.
• In anul 2014 s-a finalizat Biserica ,,Sfintilor Imparati Constantin si Elena", construita pe bulevardul Republicii

Galerie Foto

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”- ”Sf. Dimitrie”-Stravapoleos 1891-1895Biserica ”Schimbarea la Față” 1868Biserica ”Sf. Mare Mucenic Pantelimon” 2002-2008
Inapoi