Calendar evenimente

free counters vizite

Monumente

Lista monumentelor istorice şi a clădirilor cu valoare arhitecturală şi ambientală include şi 3 monumente istorico-memoriale .
Monumentul eroilor din primul război mondial se află într-un rondou situat aproape de Biserica "Schimbarea la fata", datata din 1868. Este creaţia sculptorului Alexandru Irimescu. A fost inaugurat în anul 1921. Piedestalul masiv de plan pătrat din beton armat (înalt de 1,40 m) sprijinit pe o bază în două trepte, este bogat ornamentat de forma unui trunchi de piramidă, cu colţurile teşite din beton armat (înaltă de 2 m). În terminaţie coloana prezintă o urnă cu figurarea unei flăcări. Pe faţada coloanei în partea superioară este montată o coroană de frunze de stejar din metal, iar la bază sunt reprezentate în relief două drapele, ramuri de măslin, o cască militară şi două proiectile. Pe faţada monumentului stă scris : "1916-1918. Eroilor morţi pentru patrie" .

Un alt moment al primului război mondial a fost ridicat de locuitorii comunei Stavropoleos. Monumentul se înalţă într-un scuar din apropierea actualei primării din Moreni şi a fost dezvelit în anul 1934. Pe un piedestal înalt de circa 4 m compus din două volume paralelipipedice, de secţiune pătrată din beton armat, se află statuia roude - bosse din bronz a unui ostaş cu arma în mâini surprins în poziţie de atac (1,70 m înălţime). Pe feţele laterale ale monumentului se văd scene de luptă din primul război mondial .

Monumentul eroilor din războiul antifascist se află în parcul din centru oraşului şi a fost ridicat din iniţiativa unui Comitet local. Inaugurarea a avut loc la 23 august 1958. Înălţat în memoria luptătorilor români care în zilele de 24-26 august 1944 au dus lupte grele pentru dezarmarea trupelor germane din zona Moreni. Monumentul realizat din beton mozaicat, are forma unui trunchi de piramidă şi se termină la partea sa superioară cu o cornişă dreaptă.

Înalt de 3,5 m monumentul este jalonat la cele patru colţuri de câte un proiectil de tun. Pe o placă de marmură montată pe faţada monumentului se află următoarea inscripţie:
"În amintirea ostaşilor şi locuitorilor din oraşul Moreni care în august 1944 au luptat pentru libertatea şi independenţa patriei noastre, zdrobind unităţile armatei hitleriste din această zonă" .
Monumentul aşezat pe cornişa dealului "Sospiro", în apropierea cimitirului, omagiază luptătorii din cel de-al doilea război mondial. Din construcţie se vede omagiu armatei române, nestrămutată credinţă în izbândă, dar cu jertfe imense pe care le-a dat poporul român de nenumărate ori. Puţin mediatizat, aşezat în apropierea bisericii Stavropoleos monumentul ridicat de "veteranii de război filiala Dâmboviţa" va putea intra în circuitul turistic. Monumentul a fost proiectat de locotenent colonel în rezervă Lemnaru Eugen şi a fost dezvelit la 9 iulie 1994 în prezenţa unui numeros public.

 

Sursa: Monografie, prof Stoica Ioan.

Galerie Foto

Inapoi