Calendar evenimente

free counters vizite

Zăcăminte

Resursele subsolului au fost cele care au făcut ca Moreni să fie un centru cunoscut nu numai în ţară, ci şi peste hotare, ajungându-se să se afirme că aici la Moreni „s-au jucat pagini importante din politica externă a ţării". Amplasarea resurselor de subsol este foarte mult legată de litologie, structură şi tectonică, iar natura acestora depinde de condiţiile existente în perioada formării lor.

 

Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma structurilor petrolifere dispuse pe mai multe linii, diferenţierea făcându-se pe baza depărtării de zona Paleogenă, cât şi în funcţie de adâncimea la care se găseşte formaţiunea miocenă de sare. În anticlinalul Gura Ocniţei - Moreni - Bana - Piscuri, masivul de sare apară la suprafaţă pe o lungime de 6 km. (N. Grigoraş, 1961) . La Moreni într-o sondă, sarea s-a întâlnit de la 16 m. până la 449 m., dar cu multe intercalaţii marnoase - argiloase sau de nisipuri (V. Mereţin, 1912). O altă sondă a mers, în aceste depozite de sare cu intercalaţii de marne, de la 32 m. până la 885 m, ceea ce dovedeşte rezervele de sare destul de mari, dar nu de bună calitate.

 

Zăcămintele petrolifere ale formaţiunii productive sunt în dacian, meoţian, helveţian, şi, specific pentru Moreni în levantin, făcând din Moreni un centru de importanţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu producţii ridicate în ultimii câţiva zeci de ani. Importante rezerve de cărbuni au fost descoperite în partea nordică, iar spre est exploatarea minieră Filipeşti a înaintat adânc pe traseul localităţii prin exploatările subterane ce le realizează. Pe dealul Sângeriş, mărturii verbale preluate din bătrâni vorbesc de "izvoare tămăduitoare", folosite de oameni în mod empiric cu zeci de ani în urmă. Demne de remarcat sunt şi apele de zăcământ care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul sondelor, azi fiind folosite numai cele dinspre vestul localităţii pentru staţiunea balneară Gura Ocniţei.

În subsolul localităţii, exploatările geologice au descoperit alte resurse de minerale ce vor fi date în exploatare în funcţie de necesităţile economiei naţionale. În cadrul resurselor subsolului mai întâlnim argile marnoase, pietrişuri şi nisipuri într-o zonă puternic aluvionară, pietrişuri, nisipuri şi argile în suprafaţă.

Inapoi