Calendar evenimente

free counters vizite

Articole

Redescoperă Flacăra Petrolului - Primăria Municipiului Moreni urmăreşte promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zona Moreni cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.

„Redescoperă flacăra petrolului", proiect co-finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului", Domeniul Major de Interventie 5.3 - „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică", se desfăşoara pe durata a doi ani (30.12.2011-29.12.2013) şi este principalul mijloc prin care Primăria Municipiului Moreni urmăreşte promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zona Moreni cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.

Redescoperă Flacăra Petrolului - iniţiativa locală de dezvoltare a zonei şi a Municipiului Moreni, iniţiativă a Primăriei Municipiului Moreni prin care se urmăreşte dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic şi creşterea gradului de vizibilitate a atracţiilor pentru turişti, prin acţiuni de marketing specifice

„Redescoperă flacăra petrolului", proiect co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul Major de Intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", face parte din iniţiativa locală de dezvoltare a zonei şi a Municipiului Moreni, iniţiativă a Primăriei Municipiului Moreni prin care se urmăreşte dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic şi creşterea gradului de vizibilitate a atracţiilor pentru turişti, prin acţiuni de marketing specifice.

Redescoperă Flacăra Petrolului - Primăria Municipiului Moreni şi-a propus promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zonă, cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.

Prin intermediul proiectului „Redescoperă flacăra petrolului", co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul Major de Intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Primăria Municipiului Moreni şi-a propus promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zonă, cu scopul de a o transforma într-o destinaţie turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice.

Inapoi