Calendar evenimente

free counters vizite

Muzee

MUZEUL SCOALA NR. 1

 

La Şcoala 1 Moreni s-a amenajat un muzeu şcolar, pe o suprafaţă de aproape 200 m2, unde sunt expuse în mod original peste 3000 de exponate. Inaugurarea muzeului a reţinut atenţia presei judeţene care titra: "Un muzeu ca un adevărat manual de istorie a oraşului" , "Expoziţie etnografică la Moreni".
Muzeul conţine lucruri extrem de interesante (multe fiind preluate de factori de răspundere de la nivel judeţean) din care amintim foi de zestre din secolul trecut, acte şi documente legate de istoria petrolului, cărţi vechi, costume populare, etc. Un cunoscut cercetător de la institutul de cercetări etnologice şi dialectologice din Bucureşti spunea : ,,Există în judeţ, la Şcoala nr. 1 Moreni, un exemplar dintr-o ploscă realizată de meşterii făurari, în lut de la Dărmăneşti. Un alt exemplar din aceeaşi obârşie, se află la muzeul sătesc din Dăneşti, judeţul Harghita.
Valoarea acestor lucrări constă în aceea că pe ele sunt înscrise două date memorabile : 1918-1928. Deci, la un deceniu de la înfăptuirea Unirii de la 1 Decembrie 1918, dărmăneştenii au ţinut să celebreze momentul cu o atât de profundă implicaţie în istoria glorioasă a poporului român.
Lucrarea ceramiştilor din Dărmăneşti se recomandă prin fineţea realizării sub aspect plastic, elementele geometrice sugerând în chip emoţionant de fapt "fizionomia geografică a patriei".
Muzeul scolii nr.1 Moreni aflat într-o continuă transformare, va fi un element interesant al prezentării vieţii oamenilor prin valorificarea elementelor locale într-un mod ingenios.

 

MUZEUL DE ISTORIE
Aparţine "Complexului naţional muzeal Curtea Domnească" din Târgoviște
Calea Domnească nr. 189

Actualul muzeu de istorie a fost deschis în luna septembrie 1986 în clădirea fostului "Palat de Justiţie".

Acum aici se află expoziţia de bază a muzeului, cu exponate din epoca paleolitică până în 1918.

Există aici dovezi materiale şi spirituale ale existenţei populaţiei geto-dacice, ceramică şi figurine neolitice, tezaurul de monede de argint thassiene şi macedonene din secolele II şi I îHr. de la Căprioru, tezaurul de monede dacice de la Adânca, obiecte de podoabă. Sunt evidenţiate apariţia şi formarea statelor feudale romăneşti, se realizează o scurtă incursiune în formarea statului feudal Ţara Românească şi se continuă cu alegerea Târgoviştei drept reşedinţă voivodală, de către Mircea cel Bătrîn.

Spaţiul rezervat domnitorilor Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, este ilustrat de obiecte de artă decorativă, frescă brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul Potlogi, care demonstrază efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.

O sală este rezervată revoluţiei condusă de Tudor Vladimirescu, unde se găsesc documente, arme, uniforme, artă plastică.

Există o secţiune despre unirea Ţărilor Române sub Alexandru Ioan Cuza, care oferă documente şi obiecte personale ale domnitorului.

Este reprezentat şi războiul de independenţă prin documente originale, prin arme, costume militare, însemne heraldice.

Pe lângă alte marturii istorice există şi harta României întregite.

Holul muzeului şi sala mare de la parter găzduiesc expoziţii temporare prilejuite de sărbătorirea unor momente însemnate din istoria oraşului Târgovişte, expoziţii de artă fotografică.

MUZEUL SCRIITORILOR TÂRGOVIŞTENI
Aparţine Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviște
Str. Justiţiei, Nr.7

A fost inaugurat la 30 decembrie 1968 şi este adăpostit în casa scriitorului I.Al.Brătescu Voineşti, unde acesta a creat cea mai mare parte a operei sale.

Muzeul cuprinde 3 secțiuni:

  • relevă rolul Târgoviştei de prim centru cultural al ţării
  • prezintă poeţii redeşteptării naţionale, născuţi în Târgovişte
  • cuprinde scriitorii aduşi de viaţă pentru o clipă sau o eternitate în acest oraş.


Ultimele două săli sunt dedicate vieţii şi operei lui I.Al. Brătescu Voineşti. Cu ajutorul familiei s-a remobilat cabinetul de lucru al scriitorului.

În bibliotecă găsim numeroase cărţi de filozofie, ştiinţă şi literatură, multe cu autografe sau conţinând însemnările sale de lector. Există şi un violoncel, ceea ce aminteşte de pasiunile sale extraliterare, câteva fotografi ale părinţilor, soţiei şi prietenilor, alături de bustul de bronz.

Muzeul scriitorilor târgovişteni prezintă vizitatorului, ediţii princeps, corespondenţă, mobilier de epocă, obiecte cu caracter memorial, artă plastică, fotografii care vin să ilustreze în mod fericit, talentul scriitoricesc, frământările oamenilor de cultură de pe aceste meleaguri.

CASA ATELIER "GHEORGHE PETRAȘCU"
Aparţine Complexului naţional Muzeal "Curtea domnească"
Str. Bărăţiei, nr.24 , Târgoviște

Inaugurată ca expoziţie la 12 aprilie 1970, casa aminteşte vizitatorului de clipele petrecute de cel care s-a legat prin pânzele sale de Târgovişte.

Influenţat de Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu se desprinde de aceasta şi îşi creează un stil original, realizat în modalitatea de a expune pe pânză o pastă consistentă plină de strălucire.

Motivele sale preferate, peisajele, casele, interioarele de atelier, naturile moarte, portretele, sunt transpuse pe pânză la Târgovişte: "Intrarea la Curtea domnească din Târgovişte", "Casa după ploaie", "Vedere la Târgovişte", "Căldăruşa cu cârciumărese","Portret de băiat", "Casă la Veneţia" şi o parte din grafica expusă la etajul casei sunt numai câteva dintre lucrările pictorului târgoviştean prin adopţie care, descoperă la Târgovişte lumina şi culorile, lumina clădirilor vechi, noile experinţe şi frământările sale.

Muzeul expune şi obiecte cu caracter memorial, fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte pesonale care vin să facă legătura dintre sufletul vizitatorului și frământările artistice ale pictorului.

MUZEUL DE ARTĂ
Aparţine Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească"
Str. Calea Domnească nr.185, Târgoviște

Înfiinţat în 1991, intrarea imobilului are coloane, iar în interior uşile pictate cu elemente vegetale şi având frontonul de stucatură realizat de pictorul italian Giovani del Basso.

În 1970-1988 s-a luat hotărîrea înfiinţării unui muzeu de artă în acest spaţiu funcţionînd una din secţiile Bibliotecii Judeţene.

Muzeul de artă din Târgovişte conservă şi astăzi expoziţii temporare, pictură religioasă, artă modernă şi contemporană (N. Grigorescu, N.Tonitza, Sava Henţia, Ioan Andreescu, Theodor Pallady, Camil Ressu), mobilier de epocă, artă decorativă.

CASA ATELIER "VASILE BLEDEA"
Aparţine Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească"
Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 38, Târgoviște

Astăzi colecţia "Vasile Bledea" este adăpostită în casa Angela Georgescu, o locuinţă veche, cu pridvor închis cu geamlâc aşezat deasupra pivniţei, monument de arhitectură românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, casa care a fost restaurată în anul 2000.

Colecţia conţine o mică parte din lucrările de sculptură monumentală, pictură sau desen legate de cetatea Basarabilor.

Ca pictor, Vasile Blendea dă dovadă de o intensă sensibilitate şi rafinament artistic, făcând din dragostea sa pentru natură un adevărat ideal: "Clopotniţa de la Curtea Domnească", "Târgovişte sub zăpadă", "Biserica Sf. Ionica", "Intrarea la Curtea Domnească".

Artist complet, dar şi variat, restaurator de pictură şi nu în ultimul rând profesor de desen la mai multe scoli din Târgovişte, este tot ceea ce oferă această personalitate marcantă a artei româneşti vizitatorului, în această expoziţie permanentă.

MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE (GALERIILE STELEA)
Str. Stelea nr. 4, Târgoviște

Deschiderea oficială a Muzeului Regional din Târgovişte a avut loc la data de 30 ianuarie 1944 şi cuprindea pe lângă lapidariu, rezultat în urma demolării clădirii-depozit de la Mitropolie şi alte obiecte provenite din donaţii, stampe, tablouri, carte veche, documente, fotografii, reprezentând Curtea domnească şi Turnul Chindiei.

Această colecţie-lapidariu, reprezentând elemente de arhitectură şi pietre de mormănt recuperate de la vechea Mitropolie, demolată în 1888, bazele de cruci de la 8 turle datând din secolele XVI şi XVII, lespedea de marnă care a acoperit mormântul patriarhului Dionisie al Constantinopolului mort în 1696 la Târgovişte, este şi astăzi expoziţia- lapidariu din curtea interioară a muzeului.

În anul 1972 această secţie a Muzeului judeţean din Târgovişte a fost reorganizată ca Muzeu de arheologie, ca mai apoi să adăpostească expoziţii temporare, iar din decembrie 1993 această clădire ia numele de "Galeriile Stelea".

CASA MEMORIALĂ I.L.CARAGIALE
Muzeul și casa memorială Ion Luca Caragiale este situată pe DJ 710A la 10Km de municipiul Moreni și pe DN72 Târgoviște - Ploiești.

Casa Memoriala "I. L. Caragiale", situata în comuna cu acelasi nume din judetul Dâmbovita, are o suprafata de 550 metri patrati si a fost reinfiintata in anul 1979 prin efortul conjugat al profesorilor si oamenilor de cultura Ion Gavrila si Mihai Oproiu, intr-o casa construita in stil rustic, casa memoriala "Ion Luca Caragiale" adaposteste marturii scrise ale vietii si activitatii marelui dramaturg, nascut la Haimanale.
Muzeul prezinta vizitatorului marturii documentare, carti in editii princeps, fotografii, afise, mobilier de epoca, obiecte personale, care au rolul de a aduce in atentia vizitatorului viata cu framantarile si implinirile sale, ale geniului dramaturgiei romanesti.

Sunt expuse piese de mobilier, manuscrise, obiecte personale, ediţii ale operelor şi afişe artistice ale pieselor lui I. L. Caragiale, jucate pe mari scene ale lumii: New York, Londra, Roma, Milano, Tokio, Paris.
Casa Memoriala "I. L. Caragiale" a fost trecuta din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita, incepand cu anul 2007.

Imobilul va face parte din Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviște.

Galerie Foto

Gheorghe PetrașcuCasa atelier ”Gheorghe Petrașcu”Casa memorială I.L. CaragialeCasa memorială I.L. CaragialeBust I.L. CaragialeCasa memorială I.L. CaragialeCasa memorială I.L. CaragialeCasa memorială I.L. CaragialeI.L. CaragialeCasa atelier ”Vasile Bledea”Muzeul de artăMuzeul de artăMuzeul de artă - “Nimfa” de Sava He ntiaMuzeul de artă - vas de porțelanMuzeul de artăMuzeul de istorieMuzeul de istorie - busturile celor mai bravi conducători româniMuzeul de istorie - vas pentru păstrarea uleiului de măslineMuzeul de istorie - vase din Neolitic, Epoca Bronzului, figurine din lutMuzeul de istorieMuzeul de istorie - cutiuță muzicalăMuzeul de istorie - replici de armuriMuzeul de istorieMuzeul regional de istorie (Galeriile Stelea)Muzeul scriitorilor târgovișteniMuzeul scriitorilor târgovișteni
Inapoi