Calendar evenimente

free counters vizite

Prezentare generală

Oraşul Moreni, nume cu rezonanţă în istoria petrolului românesc, important centru al industriei extractive a petrolului în trecut şi azi, al industriei constructoare de maşini, a textilelor şi utilajelor complexe a făcut parte până în 1968 din Raionul Câmpina fiind mai legat de Valea Prahovei; azi este localitate componentă a judeţului Dâmboviţa.


Datorită aşezării sale în zona Subcarpaţilor externi dintre Prahova şi Ialomiţa, într-o mică depresiune, zonă de contact dintre dealuri mai înalte în nord şi coborâte spre sud şi câmpia piemontană înaltă a Cricovului Dulce - au existat condiţii care au constituit un adăpost sigur pentru locuitorii veniţi în aceste meleaguri, contribuind la dezvoltarea unei aşezări statornice. Câmpia înaltă pe alocuri, împădurită, dealurile acoperite, uşor accesul şi legăturile permanente cu zonele învecinate, au permis dezvoltarea aşezării.
Oraşul Moreni este situat la limita central estică a judeţului Dâmboviţa, dezvoltat de-a lungul cursului râului Cricov, unde terenul este stabil, prezentând o uşoară pantă dinspre zona colinară către albia râului. Teritoriul administrativ al oraşului Moreni cuprinde o suprafaţă de 3.514 ha., iar în teritoriul acestuia nu mai există alte localităţi.

 

Raportul între suprafaţa teritoriului administrativ şi suprafaţa intravilanului oraşului (inclusiv cartierele aparţinătoare - Bana, Ţuicani şi Pleaşa), este de 5,5.
O imagine completă asupra cadrului natural în care este amplasat oraşul Moreni, ne este dată de unele elemente aflate într-un spaţiu mai larg decât teritoriul administrativ propriu-zis.


Oraşul Moreni este delimitat de următoarele coordonate geografice:

 • paralela de 44o 57' 50'' şi 45° 00' 09'' latitudine N 
 • meridianul de 25o şi 25o 39' 10'' longitudine E

cu consecinţe directe asupra climatului, solurilor, vegetaţiei şi faunei.


Vecinii oraşului Moreni sunt:

 • la nord Comuna Iedera de care este legat Moreniul prin mai multe şosele. Şoseaua asfaltată a drumului judeţean 710A desparte satul Iedera de jos de Moreni pe o distanţă de 6 Km. Pe partea dreaptă a râului, cartierul Stravapoleos - Tisa al oraşului Moreni este legat de satul Cricovul Dulce (Ciocoieşti) printr-un drum forestier care urmează vechiul drum "al sării şi petrolului ".
 • la vest, la o depărtare de 6 km, pe drumul judeţean 720, se află localitatea Gura-Ocniţei, vechi sat de pe moşia Drăgăneştilor care în anumite etape istorice se întindea până la valea Pâscov, azi pe raza localităţii Moreni. Şoseaua merge spre Târgovişte, reşedinţa judeţului;
 • la sud, satul Ghirdoveni (Cricoveni) parte a comunei I.L. Caragiale apare ca vecin al Moreniului la o distanţă de 6 km. pe şosea;
 • spre Est, satul Diţeşti din comuna Filipeşti de Pădure (judeţul Prahova) este legat de Moreni printr-o şosea asfaltată a drumului 720 Târgovişte - Băicoi.

 

Proiectul „Redescoperă flacăra petrolului"

 

Inițiativă a Primăriei Municipiului Moreni, proiectul „Redescoperă flacăra petrolului" este co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul Major de Intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică".
Pe parcursul celor doi ani de implemetare (2012 si 2013), prin intermediul acestui proiect s-a urmărit promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din Moreni şi din zonele limitrofe, cu scopul de a deveni o destinaţie turistică atractivă şi de a dezvolta arealul pentru mediul de afaceri.

 

Acţiunile şi evenimentele organizate în cadrul acestui proiect au vizat:

 • realizarea unui studiu, în primul an de implementare, cu privire la alegerea celor mai bune târguri şi expoziţii, în vederea realizării unei promovări cât mai eficiente;
 • participarea la 8 târguri şi expoziţii, pe parcursul celor 2 ani de implementare, cu scopul creării vizibilităţii şi promovării turismului în zonă, atragerii de turişti străini şi români şi includerii zonei în circuitele turistice;
 • crearea unui portal de turism (www.redescopera-moreni.ro), în primul an de implementare, care permite accesarea de informaţii cât mai diversificate şi de interes turistic, ce va fi la dispoziția tuturor si dupa finalizarea proiectului;
 • realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale indoor şi outdoor, pe parcursul celor 2 ani de implementare;
 • marketing online (marketing prin internet), pe parcursul celor 2 ani de implementare;
 • organizarea şi desfăşurarea a doua festivaluri direcţionate către toate categoriile de turişti, cate unul în fiecare an de implementare.

În localitatea Moreni există o veche tradiție în extracția de petrol, fiind un element reprezentativ pentru această zonă. În anul 1691 a fost construită a treia platformă petrolieră din lume și prima din România.
Ca localizare geografică, Moreni este aşezat în Câmpia Târgoviştei, pe cursul râului Cricovul Dulce. Vegetația întregește peisajul specific al zonei, fiind bogată și variată pornind de la zonele cu predominarea vegetației ierboase, trecând peste terenurile de cultură și ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu zona. La fel se găsesc în Moreni ape sulfuroase propice dezvoltării turismului de wekend și tratamentelor balneare. De asemenea, cu siguranţă veţi fi încântaţi de frumoasele păduri de foioase şi zona amanejată a râului Cricovul Dulce.


Principalele puncte de atracţie turistică ale oraşului şi împrejurimilor sunt:

 • Biserica „Schimbarea la Față" - 1868; 
 • Biserica cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie" (1891-1895) din cartierul Stavropoleos; 
 • Monumentul Eroilor din Războiul 1916-1918; 
 • sondele de foraj şi extracţie petrol și siturile petrolifere; 
 • Muzeul de artă şi tradiţii al Şcolii nr.1; 
 • ruinele istorice de la Cazemata Nemților și ruinele unor tuneluri de legătură cu Ploiești-ul;
 • stadionul municipal cu 10.000 de locuri; 
 • dealul Sângeriş, traseu natural pentru motocross, inedit prin lungime şi grad de dificultate.

 

Moreni-ul poate constitui punct de plecare şi pentru alte obiective turistice deosebite:

 • Rezervaţia de Zimbrii "Neagra" Bucşani;
 • Complex Muzeal Curtea Domnească;
 • Mănăstirea Dealu;
 • Palatul Cantacuzino Floreşti (Micului Trianon);
 • Casa Memorială I.L. Caragiale.

La finalizarea acestui proiect apreciem că obiectivele stabilite au fost atinse, astfel încât pentru a vă convinge de potențialul turistic al zonei, vă așteptăm să ne vizitați și să re/descoperiți flacăra petrolului de altădată, ce încă arde pentru noi toți!

 

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați www.redescopera-moreni.ro.

Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, tradițiile și resursele existente!

Galerie Foto

Imagini orașTradiții MoreniMotocros MoreniPuncte de atracție în MoreniOrașul vechi MoreniSonde TuicaniSonde azi
Înapoi