Calendar evenimente

free counters vizite

Proiectul "Redescoperă Flacăra Petrolului"

05 August 2013
Proiectul "Redescoperă Flacăra Petrolului"hover

Primăria Municipiului Moreni implementeaza pe o perioadă de 2 ani (30.12.2011-29.12.2013) proiectul „Redescoperă flacăra petrolului", co-finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului", Domeniul Major de Interventie 5.3 - „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică". 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din Moreni şi din zonele limitrofe, cu scopul de a deveni o destinaţie turistică atractivă şi de a dezvolta arealul pentru mediul de afaceri.

 

Produsul turistic promovat în cadrul proiectului este dat de resursele naturale şi antropice din zona Moreni, în mod specific zăcăminte de petrol şi sonde petroliere şi elemente de cultură şi artă populară românească.
În ceea ce priveşte bogăţiile naturale, prin poziţia sa geografică, Municipiul Moreni, la contactul dintre câmpia înaltă şi Subcarpaţi, având culoarul larg al rîului Cricov spre zona muntoasă, crează o privelişte încîntătoare a munţilor Bucegi.


Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma unor structuri petrolifere productive, făcând ca Moreni-ul să fie un centru de importaţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu producţii ridicate în ultimii zeci de ani. Au fost descoperite si importante rezerve de cărbune în partea nordică a orasului şi spre Filipeşti.


Demne de remarcat sunt şi apele de zăcămâmt care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul sondelor, azi fiind folosite în spaţiu amenajat în cadrul Secţiei de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie a Spitalului Municipal Moreni.


Vegetatia intregeste peisajul specific al zonei, fiind bogată si variată pornind de la zonele cu predominarea vegetatiei ierboase caracteristică fânetelor naturale, trecând peste terenurile de cultură si ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu întreaga zonă.

 

Principalele obiective turistice ale orasului şi zonelor limitrofe, care vă vor încânta şi vă vor face să reveniţi, sunt:

 • frumoase păduri de foioase si albia amenajată a râului Cricovul Dulce;
 • monumente cultural - istorice de mare importantă: Biserica având hramul „Schimbarea la Fată" din anul 1868, Biserica cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului si Sfântul Dimitrie" (1891-1895) din cartierul Stavropoleos;
 • muzeul de artă şi tradiţii al Şcolii nr.1 Moreni;
 • monumentul Eroilor din Războiul 1916-1918;
 • stadionul municipal cu 10.000 de locuri;
 • dealul Sângeriş din Moreni, traseu natural pentru motocross, inedit prin lungime şi grad de dificultate;
 • ruinele istorice de la Cazemata Nemtilor si ruinele unor tuneluri de legătură cu orasul Ploiesti;
 • sondele de foraj şi extracţie petrol si siturile petrolifere;

 

Vizitele în oraşul Moreni, pe lângă obiectivele turistice menţionate mai sus, vor fi o încântare şi din punct de vedere al evenimetelor culturale care se organizeaza aici, pe toata perioada anului.


Astfel, dacă ajungeţi în zonă în timpul unora dintre evenimentele organizate, nu ezitaţi să participaţi, cu siguranţă vă veţi simţii bine şi va fi o experienţă de repetat:

 • Zilele Municipiului Moreni;
 • Festivalul National Cununa Petrolului la care participă elevi din toată tara, rude si profesori însotitori ai acestora;
 • Concursul national de motocros la care participă sportivi din tară si străinătate, antrenori si arbitri internationali, rudele acestora;
 • Festivalurile de muzică din Parcul Central organizate de municipalitate sau sponsori cu ocazia zilelor municipiului;
 • Festivalul National „Copii salvati planeta albastră", festival organizat de ziua pământului la care participă elevi si profesori din peste 30 de judete ale tării;
 • Festivalul Toamnei unde se expun roadele producătorilor autohtoni.

 

Pe lângă evenimentele mai sus prezentate, vă aşteptăm şi la Târgul de Turism al României, organizat în toamna acestui an, în Bucureşti, la care vom participa în cadrul proiectului, cu scopul promovării zonei şi atragerii de turişti.

 

Pentru mai multe informatii despre proiect vizitati www.redescopera-moreni.ro.
Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, traditiile si resursele existente!


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Inapoi