Calendar evenimente

free counters vizite

Seminar de informare a Proiectului "Redescoperă Flacăra Petrolului"

21 Noiembrie 2013
Seminar de informare a Proiectului "Redescoperă Flacăra Petrolului"hover

"Intr-o organizare fără cusur, la Moreni a avut loc seminarul de informare cu privire la implementarea Proiectului "Redescoperă Flacăra Petrolului", participarea fiind selectă şi numeroasă. Prezentarea proiectului a fost făcută de Mihaela Ciocoiu, în calitate de asistent al managerului de proiect, acesta punctând şi etapele parcurse în cele 22 de luni de la deschidere, şi de viceprimarul Vasile Goran. Este vorba despre participarea la târguri de turism şi manifestări expoziţionale, organizarea a două festivaluri, realizarea unui portal web, editarea şi distribuirea de materiale de informare - broşuri, bannere şi promovare. Mihaela Ciocoiu a precizat că proiectul s-a derulat în condiţii deosebite, fiind bine primit de morenarii care i-au înţeles utilitatea.


"Redescoperă Flacăra Petrolului" este un proiect implementat de municipalitatea Moreni - primar Constantin Dinu, are o valoare totală de aproape un milion de lei, din care 805.519 lei reprezintă finanţare europeană nerambursabilă, alocată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale - Domeniile de intervenţie 5.3 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Scopul principal este recu-noşterea zonei Moreni ca destinaţie turistică, includerea acesteia în circuitele turistice naţionale şi promovarea resurselor, istoriei şi tradiţiilor locale.


Durata de implementare este de 24 de luni şi, pe lângă obiectivul general, au fost urmărite şi mai multe obiective specifice: creşterea numărului de turişti prin acţiuni de promovare şi organizare de evenimente culturale şi sportive, includerea municipiului Moreni în circuitele turistice, menţinere şi crearea de locuri de muncă prin dezvoltarea turismului şi a activităţilor conexe. Ca beneficiari, pe lângă locuitorii municipiului şi ai zonei limitrofe, care vor putea dezvolta afaceri în turism, pot fi nominalizaţi şi agenţii economici care vor înregistra o creştere economică. Despre tradiţii şi specificul zonei Moreni au prezentat referate de interes prof. Bucur Emilia, prof. Sandu Rodica, Bucur Ion şi alţi invitaţi."

 

Articol Adrian Năstase (Ziarul Dâmbovița)

Galerie Foto

Inapoi