Calendar evenimente

free counters vizite

Proiect Comenius pentru protejarea mediului înconjurător

21 Noiembrie 2013
Proiect Comenius pentru protejarea mediului înconjurătorhover

În perioada 2013 - 2015, două şcoli din municipiul Moreni, Liceul Tehnologic Petrol (şcoala coordonatoare) şi Şcoala gimnazială nr 1, alături de şcoli din Italia, Polonia, Suedia, Marea Britanie şi Turcia, sunt partenere în cadrul proiectului multilateral "Our small by steady steps together save the 3 E: Environment, Europe and Earth!".

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius, al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii.

 

Principalele obiectivele vizate sunt: creşterea gradului de conştientizare faţă de problemele de mediu; cercetarea, compararea, analizarea şi dezbaterea diferitelor aspecte ale problemelor de mediu: cauzele şi efectele degradării mediului, surse de poluare şi soluţii cu privire la stilul de viaţă durabilă, resursele energetice şi a zonelor protejate; identificarea şi utilizarea unor metode pentru rezolvarea problemelor de mediu de tipuri diferite la nivel local "hands on", nivel în care elevii se pot implica şi de a transfera ideile lor la scară mai mare; îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi de comunicare.


În perioada 3-8 noiembrie, şase cadre didactice din cele două şcoli morenare, Raluca Anghelina şi de la Liceul Tehnologic Petrol Moreni şi Veronica Ionescu , de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Moreni, au participat la prima reuniune de proiect, organizată la Istanbul, Turcia.


Au fost realizate: diagrama Gantt a activităţilor proiectului, planul detaliat de comunicare pe tot parcursul derulării proiectului, structura website-ului proiectului, detalii referitoare la produsele finale ce urmează a fi realizate în cadrul fiecărei reuniuni. Pentru ca toţi partenerii să se bucure de "egalitate de şanse" au fost precizate, din nou, rolurile şi responsabilităţile concrete ale fiecăruia în implementarea acestui parteneriat. În concordanţă cu formularul de candidatură, dar şi pentru managementul eficient al proiectului au fost redactate o strategie de evaluare a proiectului, un plan de diseminare şi un plan de valorizare. Au fost stabilite detaliile referitoare la următoarea reuniune de proiect, care va avea loc în luna februarie 2014, în Tarnowskie Gory, Polonia.


"Şi pentru că proiectul nostru se "adresează" mediului înconjurător, colegii din Istanbul ne-au organizat o excursie de documentare, pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă acest mare oras, din punct de vedere ecologic", spune profesor Raluca Anghelina, de la Liceul Tehnologic Petrol Moreni.

Inapoi