Calendar evenimente

free counters vizite

Finalizarea proiectului „Redescoperă Flacăra Petrolului"

27 Decembrie 2013

UAT Municipiul Moreni, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Redescoperă Flacăra Petrolului", cod SMIS 27095. Contractul de finanţare nr. 2642 a fost semnat la data de 29 decembrie 2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Organism Intermediar pentru Turism fiind Directia de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.


Obiectivul general al proiectului a fost promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zona Moreni cu scopul de a o transforma într-o destinație turistică atractivă şi de a creşte vizibilitatea ei, prin mijloace de promovare specifice. Pe durata a 24 de luni de implementare, în cadrul proiectului, au fost derulate activități de: Publicitate şi informare pentru proiect, Realizarea de studii de marketing, Crearea unui portal de informaţii de turism, Promovare a obiectivelor proiectului / Publicitate indoor / Publicitate outdoor, Promovare on-line, Participarea la manifestări expoziţionale de turism, Organizarea şi desfăşurarea de festivaluri.


Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt:

  • Postarea a 4 anunțuri de presă, realizarea a 2 seminarii de informare asupra proiectului,
  • Realizarea studiului de marketing cu privire cele mai potrivite târguri şi expoziții unde se participa,
  • Realizarea și actualizarea portalului proiectului www.redescopera-moreni.ro,
  • Realizarea și distribuirea/afișarea a 11810 materiale de promovare,
  • Realizarea și postarea a 6 articole și 2 bannere on-line,
  • Desfăşurarea a 2 festivaluri, în perioada 13-14 octombrie 2012, respectiv 22-23 iunie 2013,
  • Participarea la 8 manifestări expoziţionale de turism.

 

Proiectul a avut un impact pozitiv la nivel local, regional si national, incurajandu-se dezvoltarea turismului, Municipiul Moreni, făcându-se cunoscut prin intermediul activitatilor desfasurate, atrăgând, astfel, interesul turiștilor către zonă.


Valoarea totală a proiectului a fost de 995.809,48 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului: 805.519,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 684.691,15 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 104.717,47 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 16.110,38 lei.


Valoarea totală eligibilă cheltuită până în prezent este de 767.182,46 lei, la care se adaugă valoarea de 181.305,86 lei, însemnând TVA.


Persoană de contact: Dinu Constantin, Manager proiect - Tel./fax: 0245.667.265
E-mail: contact@primariamoreni.ro; moreni27095@yahoo.com, Web: www.redescopera-moreni.ro
Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, tradițiile și resursele existente!
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Inapoi